Anasayfa Arşiv İletişim EN (English)

Yayın Seçenekleri

Üç ayrı yayın seçeneği sunulmaktadır:

1-BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI: Sunumu yapılan bildirilerin özetleri, ISBN’li Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı‘nda yayınlanacaktır.

2-BİLDİRİLER KİTABI: Sunumu yapılan bildirilerin tam metinleri, isteğe bağlı olmak kaydıyla Sempozyum Bildiriler Kitabı‘nda yayınlanacaktır.

İlk iki seçeneği tercih eden katılımcılardan herhangibir ücret talep edilmeyecektir.

3-ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAYINI: Dileyen katılımcıların tam metinleri, Bildiriler Kitabı’nda yayımlanmamış olması ve hakem değerlendirmesinden geçmesi koşuluyla, ISBN numarasına sahip “Akademik Teşvik ve Doçentlik Kriterleri”ne uygun Editoryal Kitap Bölümü olarak yayımlanabilecektir.

Kitap bölümü başına ayrıca ücret talep edilecektir. Talep edilecek tutar, 25 Ekim’de katılımcılara duyurulacaktır