Anasayfa Arşiv İletişim EN (English)

Sempozyum Amacı

Bölgelerarasındaki gelir dağılımı dengesizliği, göç, işsizlik ve yoksulluk gibi neden-sonuç endeksli makro sorunların giderilmesine yönelik yeni bölgeselcilik yaklaşımı çerçevesinde yeni politikalar geliştirmenin yanı sıra inovatif açılımlar yapmak ve bölgesel kalkınma modelleri ile yeni bölgeselcilik yaklaşımının bilimsel bir zeminde tartışılması, 1. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun temel amacı olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda ekonomik, politik, yönetsel etkiler ve sonuçlar öncelikli olmak üzere; Kent ve Bölge Tanımları, Kent ve Bölge Planlama, Kalkınma Modelleri, Küreselleşme ve Bölge Olgusu, Bölgeselleşme Eğilimleri, Kalkınma Dinamikleri, Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Kalkınma, Yeni Bölgeselcilik, Göç Olgusu, Öğrenen Bölge, Kent kimliği, Yoksulluk, Karşılaştırmalı Bölgesel Analizler, Bölgesel Eşitsizlik, Bölgelerarası Dengesizlik, Mekânsal Kutuplaşma ve Yer Hareketliliği, Turizm vb. konulu çalışmalarda katılım beklenmektedir.

Belirlenen konular dışında olmakla birlikte sempozyumun başlığına uygun bildiriler de değerlendirmeye kabul edilecektir.

İlk kez düzenlenen Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Multidisipliner sempozyum kapsamında katılımcıların sunduğu bildirilerin, elektronik ortamda ve uygun formatta yayına dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Sempozyum Sosyal Programı kapsamında, katılımcılara yönelik düzenlenecek gezi ve toplu yemek etkinlikleri, bilim insanları arasında tanışma, mesleki iletişim ve akademik işbirliği oluşturmaya vesile olmanın yanı sıra ilimizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır