Anasayfa Arşiv İletişim EN (English)

Tema ve Başlıklar

Kentsel ve bölgesel kalkınma başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve politik gelişmelerin değerlendirilmesi, tartışılması, kamu ve özel sektör için uygulanabilir politikaların üretilmesine katkı sağlamayı amaçlayan 1. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nda, belirlenen konular dışında olmakla birlikte, sempozyumun başlığına uygun bildiriler de değerlendirilecektir.

Snow

Kent ve Bölge Tanımları

Kent ve Bölge Planlama

Kalkınma Modelleri

Kalkınma Dinamikleri

Küreselleşme ve Bölge Olgusu

Lights

Bölgesel Eşitsizlik

Bölgeselleşme Eğilimleri

Karşılaştırmalı Bölgesel Analizler

Bölgelerarası Dengesizlik

Yeni Bölgeselcilik

Mountains

Sürdürülebilir Kalkınma

Yeşil Kalkınma

Öğrenen Bölge

Kent Kimliği

Mekânsal Kutuplaşma ve Yer Hareketliliği

Mountains

Yaşam Boyu Öğrenme

Yükseköğretim / Mesleki Eğitim ve Kalkınma

Yoksulluk

Göç Olgusu

Turizm